Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: ΝUTRIART ABEE (σε πτώχευση) Έδρα: Φιλιππουπόλεως 1 - Αχαρνές
Δραστηριότητα: Είδη αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής Τηλέφωνο: 2106049488
ΑΦΜ: 094070573 - ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών e-mail: mstef59@gmail.com
ΑΕ.ΓΕΜΗ : 000313401000  

Δημοσιεύσεις

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)